Saeima

Saeimas darbs

Saeima ir Latvijas parlamenta nosaukums kopš 1922.gada. Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem – deputātiem. Saeimu ievēlē uz četriem gadiem vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Tiesības vēlēt Saeimu ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Saeimai ir vairākas funkcijas, bet tās galvenais uzdevums ir pieņemt likumus. Svarīgākie Saeimas darbības noteikumi ietverti Latvijas Republikas pamatlikumā – Satversmē, bet iekšējās darbības un kārtības noteikšanai parlaments izstrādā sev Kārtības rulli.

Parlamenta darbību vada Saeimas Prezidijs, ko savu pilnvaru laika sākumā ievēlē Saeima. Prezidijs sastāv no pieciem deputātiem – Saeimas priekšsēdētāja, viņa diviem biedriem, sekretāra un sekretāra biedra.

Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā vai pilda citus uzdevumus, piemēram, vērtē publisko izdevumu pamatotību, izskata ētikas pārkāpumus vai vērtē Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos. Saskaņā ar kārtības rulli Saeimā darbojas 15 komisijas.

Saeimas darbs ir organizēts sesijās. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara sesija, bet kārtējo sesiju starplaikā var sasaukt ārkārtas sesiju. Saeimas kārtējās sēdes parasti notiek reizi nedēļā – ceturtdienās.

Saeima veic valdības ikdienas darba parlamentāro kontroli, un valdība kopumā un katrs ministrs atsevišķi ir politiski atbildīgi Saeimas priekšā.

Plašāk par Saeimas darbu.

 

Saeimas nama vēsture

 

Latvijas likumdevēju vēsture

Infografika: 96 gadi Latvijas likumdevēja vēsturē (.pdf)

 

Iepazīties plašāk ar Latvijas likumdevēju vēsturi

Parlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensija