Gatavošanās prezidentūrai

Lai sekmīgi sagatavotu prezidentūras parlamentārās dimensijas stratēģiju un sekotu vispārējam prezidentūras sagatavošanas procesam valstī, 2012.gadā ar Saeimas Prezidija lēmumu tika izveidota Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē parlamentārās dimensijas plānošanas komiteja. Komitejā ir pārstāvētas visas 12.Saeimā ievēlētās politiskās partijas.

Komiteja strādāja pie prezidentūras laikā nepieciešamā parlamenta rīkoto pasākumu plāna, pārrunāja nacionālā parlamenta lomu prezidentūras sagatavošanas un norises laikā, kā arī nepieciešamību iesaistīties diskusijās par Latvijas prezidentūras prioritātēm. Tāpat komiteja iepazinās ar prezidentūras priekšdarbu gaitu valstī.

Ņemot vērā, ka Latvijas prezidentūra būs valstiski nozīmīgs notikums un tā būs ne tikai valdības kompetence, bet gan kopīgs likumdevēja un izpildvaras sadarbības process, 2013.gada decembrī, 11.Saeimā pārstāvētie politiskie spēki parakstīja vienošanos par Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanu un īstenošanu.

Lai palīdzētu noskaidrot Latvijas prezidentūras prioritātes, 2012.gada vasarā notika desmit nozaru diskusijas, kurās piedalījās Saeimas un Eiropas Parlamenta pašreizējie un bijušie deputāti, eksperti, valsts pārvaldes darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, kā arī augstskolu mācībspēki un pētnieki. Viena no diskusijām – par reģionālo attīstību – notika Saeimas namā.

Prezidentūras prioritātēm tika veltīta arī daļa no ārpolitikas debatēm, kas Saeimā notika 2013.gada 24.janvārī. Diskusijas turpinājās arī ārpolitikas debatēs 2014.gada sākumā, lai sekmīgi sagatavotu trio darba un prezidentūras sešu mēnešu programmu.

2014.gada aprīlī Lietuvas galvaspilsētā Viļņā Latvijas, Itālijas un Luksemburgas parlamentu priekšsēdētāji parakstīja vienošanos par ciešu sadarbību prezidentūras ES Padomē trio laikā.

Parlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensija