Mediju akreditācija Latvijas prezidentūras starpparlamentārajiem pasākumiem

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas atspoguļot Latvijas prezidentūras starpparlamentāros pasākumus, nepieciešama akreditācija.

Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem piekļūšanu Saeimā notiekošajiem prezidentūras pasākumiem nodrošina šādas akreditācijas kartes:

  • Saeimas izsniegtās pastāvīgās akreditācijas kartes
  • Saeimas izsniegtās terminētās akreditācijas kartes
  • Saeimas izsniegtās vienas dienas akreditācijas kartes
  • Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta izsniegtās pastāvīgās akreditācijas kartes (informācija)

Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem piekļūšanu LIII COSAC plenārsēdei (31.05. -02.06.) un parlamentārajai konferencei par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī kopējo drošības un aizsardzības politiku Ķīpsalas hallē nodrošina šādas akreditācijas kartes:

  • Saeimas izsniegtās pastāvīgās akreditācijas kartes
  • Saeimas izsniegtās terminētās akreditācijas kartes
  • Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta izsniegtās pastāvīgās akreditācijas kartes (informācija)

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri nav saņēmuši nevienu no augstāk minētajām akreditācijas kartēm, var pretendēt uz speciālo akreditāciju uz COSAC plenārsēdi un parlamentāro konferenci par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī kopējo drošības un aizsardzības politiku. Šādā gadījumā, ierodoties pasākuma norises vietā, ir jāuzrāda preses karte un personu apliecinošs dokuments, kā arī jāiziet drošības pārbaude.

Ārvalstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pieeju Saeimas organizētajiem prezidentūras pasākumiem nodrošina šādas akreditācijas kartes:

  • Latvijas Ārlietu ministrijas izsniegtās akreditācijas kartes 2015.gadam
  • Akreditācijas kartes uz konkrētiem prezidentūras pasākumiem (nepieciešams savlaicīgi pieteikt akreditāciju (informācija un pieteikšanās). Šo akreditācijas karti varēs saņemt pasākuma norises vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Lūdzam ņemt vērā, ka pretendējot uz šo akreditācijas karti bez iepriekšējās pieteikšanās, plašsaziņas līdzekļa pārstāvim, ierodoties pasākuma norises vietā, būs jāuzrāda preses karte un personu apliecinošs dokuments, kā arī jārēķinās ar laikietilpīgām drošības procedūrām. 
Parlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensija