Aija Barča: Eiropas pilsoņu uzticību varam atgūt, profesionāli risinot sociālos jautājumus

23.02.2015

Profesionāla un efektīva sociālo un nodarbinātības problēmu risināšana ir veids, kā atgūt krīzes laikā iedragāto Eiropas pilsoņu uzticību, uzsvēra Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, pirmdien, 23.februārī, Saeimas namā uzrunājot kolēģus no visu Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem. Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Saeimā šodien pulcējušies ES dalībvalstu parlamentu nodarbinātības un sociālo lietu komisiju vadītāji.

„Uzticības atgūšana ir gan nacionālo parlamentu, gan Eiropas Parlamenta kopīgs pienākums. Lai arī mūsu izmantotie politikas instrumenti un pieejamie līdzekļi atšķiras, tomēr kopīgais mērķis mums ir viens – laimīgi Eiropas Savienības iedzīvotāji,” pauda sanāksmes vadītāja.

Uzrunājot kolēģus, A.Barča uzsvēra, ka finanšu un ekonomikas krīze ir atklājusi nopietnus trūkumus ES pārvaldības sistēmā. „Krīzes sekas uzskatāmi parāda, kas notiek tad, kad tiek ignorēti vai pietiekami nenovērtēti sabiedrībai būtiski sociālie jautājumi, koncentrējoties tikai uz fiskālajiem jautājumiem – valstu budžeta deficītu, parāda ierobežošanu un taupību. Šie jautājumi nenoliedzami ir svarīgi, taču vienlīdz svarīga ir līdzsvarota pieeja,” teica Latvijas parlamenta pārstāve. Uzrunājot klātesošos, A.Barča aicināja meklēt jaunas pieejas, kā sasniegt sociālos mērķus efektīvākā un ilgtspējīgākā veidā. „Grūtības tautsaimniecībā un finanšu sektorā ir rosinājušas pilsonisko sabiedrību un valsts institūcijas sadarboties, lai risinātu bezdarba, sociālās atstumtības un sabiedrības novecošanās izaicinājumus, kā arī veicinātu kvalitatīvu darbavietu radīšanu un sabiedrības līdzdalību, tostarp reģionos,” pauda sanāksmes vadītāja.

ES politikai un dalībvalstu reformu programmām ir jābūt vērstām uz vienotas sabiedrības veidošanu, kurā cilvēki spēj prognozēt un vadīt pārmaiņas, tādējādi nodrošinot sev iespēju aktīvi piedalīties ekonomiskajos un sociālajos procesos, uzsvēra A.Barča. Vienlaikus jānodrošina, ka kopējie ekonomiskie labumi nonāktu pie ikviena Eiropas Savienības pilsoņa, turklāt visos, pat visattālākajos, reģionos

Būtiski uzlabojumi nepieciešami dalībvalstu darba tirgos – daudzviet vajadzīgas nopietnas reformas, lai izglītības sistēmas pielāgotu darba tirgus vajadzībām. Daudzas valstis sastopas arī ar strukturālā bezdarba un algu dempinga problēmām, kā arī nabadzību strādājošo vidū, būtiskākās problēmas nodarbinātības jomā iezīmēja Aija Barča.

 

 


Saeimas Preses dienests

Parlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensijaParlamentārā dimensija