2015
19.-20.
APRĪLIS

Ekonomikas un digitālo lietu komisiju priekšsēdētāju sanāksme

Pievienot kalendāram Reģistrēties

Strauji augošā informācijas tehnoloģiju nozare, kas aug septiņas reizes straujāk nekā citas ekonomikas nozares, sniedz vēl nebijušas iespējas veicināt Eiropas Savienības (ES) konkurētspēju un gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Digitālās ekonomikas būtiskākā priekšrocība ir augstas pievienotās vērtības un uz zināšanām balstītu produkta radīšana. Vienlaikus sekmīgai nozares izaugsmes priekšnosacījumu radīšanai ES vienoti un aktīvi jāstrādā pie tiesiskā regulējuma sakārtošanas, kā arī pilnvērtīgi jāizmanto vienotā tirgus sniegtās priekšrocības.

 

Saeima organizētajā Ekonomikas un digitālo lietu komisiju priekšsēdētāju sanāksmē pulcēsim visu ES dalībvalstu nacionālo parlamentu attiecīgo komisiju priekšsēdētājus, Eiropas Parlamenta deputātus, kā arī ekspertus un augstas amatpersonas, lai diskutētu par tādiem digitālās ekonomikas jautājumiem kā lielo datu un mākoņdatošanas iespējas, privātums un drošība, kā arī izglītība un nodarbinātība digitālajā ekonomikā.

Reģistrēties