2015
22.-23.
FEBRUĀRIS

Nodarbinātības un sociālo lietu komisiju priekšsēdētāju sanāksme

Pievienot kalendāram Reģistrēties

Viena no trim galvenajām Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm ir iekļaujoša Eiropa – tas nozīmē uzsvaru uz iekļaujošu un ilgtspējīgu darba tirgu, ilgtermiņa bezdarba problēmu risināšanu un personām ar invaliditāti nodrošināmajiem apstākļiem. Pamatojoties uz šo prioritāti un minēto jautājumu aktualitāti, Saeima organizē Nodarbinātības un sociālo lietu komisiju priekšsēdētāju sanāksmi.

Nodarbinātības nozares komisiju priekšsēdētāju sanāksmē piedalās visu Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu attiecīgo komisiju priekšsēdētāji, kā arī Eiropas Parlamenta deputāti; tiek pieaicināti arī eksperti un augstas amatpersonas.

Sanāksmē plānota viedokļu apmaiņa par tādiem tematiem kā vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana, sociālās uzņēmējdarbības iespējas, kā arī Jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošanā panāktais progress.

Reģistrēties