2015
03.-04.
FEBRUĀRIS

Parlamentārā konference par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā

Pievienot kalendāram Reģistrēties

Saskaņā ar Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā Latvija kā Eiropas Savienības Padomē prezidējošā valsts sadarbībā ar Eiropas Parlamentu organizē Parlamentāro konferenci par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā.

Šī konference ir viens no Eiropas Parlamentu nedēļas pasākumiem, kas notiks Briselē. Tā jau ceturto reizi pulcēs Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta deputātus, kā arī Eiropas Savienības augstākās amatpersonas.

Konferencē plānota viedokļu apmaiņa par Līgumā skartajiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības jaunajam investīciju plānam, labajai praksei fiskālā kompakta īstenošanā, kā arī sociālās dimensijas stiprināšanai ekonomiskajā un monetārajā savienībā.

Ja vēlaties reģistrēties dalībai konferencē, lūdzu, sazinieties ar Saeimas specializēto atašeju Simonu Megni, tālrunis +3222841354; e-pasts: Simona.Megne@natparl.ep.europa.eu.

Informācija par konferenci pieejama arī Eiropas Parlamenta mājaslapā - http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html

Reģistrēties